Creating

impact

on society

Met de focus op sociale, maatschappelijke en zorg vraagstukken, creëert Phlinq een nieuwe standaard voor professionals, organisaties en bedrijven. Buiten de gebaande paden, zonder de weg kwijt te raken.

Een positieve blik op mens en maatschappij

Anders kijken, anders doen! Phlinq draagt bij aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en waarbij iedereen op zijn of haar eigen manier een verantwoordelijkheid heeft. Door het creëren van mogelijkheden en kansen, halen mensen en organisaties het beste uit zichzelf en elkaar.

PREVENTIE & INTERVENTIE

Voorkomen is beter dan genezen. Phlinq zet zich in voor een vitale wereld en een gezond leefklimaat. Door zorgvuldige en doelmatige inzet van beschikbare maatschappelijke middelen streven wij naar een zo groot mogelijk resultaat. Ons team van professionals staat voor je klaar. Samen voor de beste aanpak en oplossing.

TRAINING & ADVIES

Winnen doen we samen. Phlinq heeft een aantal praktijkgerichte trainingen ontwikkelt voor professionals in het maatschappelijk domein. De aangereikte handvatten en aangeleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in jouw praktijk. De professionals van Phlinq adviseren je graag op het gebied van zorg, openbare orde en veiligheid en beleid.

ONDERZOEK & INNOVATIE

Elke dag een beetje beter. Phlinq ondersteunt beleidsontwikkeling, creëert nieuwe producten en diensten. Daarnaast ontwikkelen we technologie die wordt ingezet ter preventie, monitoring en interventie. Wij doen (wetenschappelijk) onderzoek en helpen onze partners met het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.